30 DNÍ NA VRÁCENÍ
DORUČENÍ ZDARMA Z 1500 KČ
RYCHLÉ DORUČENÍ
Wybierz kraj i język
België
België
България
България
Česká Republika
Česká Republika
Deutschland
Deutschland
España
España
France
France
Ελλάδα
Ελλάδα
Hrvatska
Hrvatska
Magyarország
Magyarország
Italia
Italia
Lietuva
Lietuva
Latvija
Latvija
Nederland
Nederland
Polska
Polska
România
România
Slovensko
Slovensko
Slovenija
Slovenija
NederlandsFrançaisDeutschEnglish
българскиEnglish
ČeštinaSlovenčina
ČeštinaSlovenčina
DeutschEnglish
EspañolEnglish
FrançaisEnglish
ΕλληνικάEnglish
HrvatskiEnglish
MagyarEnglish
ItalianoEnglish
LietuviųEnglish
LatviskiEnglish
NederlandsEnglish
PolskiEnglish
RomânăEnglish
SlovenščinaEnglish
Wybierz kraj i język
Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Podmínky ochrany osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORŮ COOKIES INTERNETOVÉHO OBCHODU BOTOSHOP.CZ 1. Jakého typu je tento dokument?
  Tyto podmínky ochrany osobních údajů Internetového obchodu a Aplikace (dále jen: Podmínky) jsou dokument informačního rázu, což znamená, že z něj nevyplývají žádné povinnosti pro Zákazníky Internetového obchodu a Aplikace (nejedná se o smlouvu nebo obchodní podmínky).

  Informace obsažené v Podmínkách jsou všeobecné. Podrobné informace týkající se zpracování konkrétních osobních údajů jsou vždy poskytovány v informační doložce, která je prezentována na viditelném a přístupném místě. To se týká zejména informací o účelu a právním titulu zpracovávání osobních údajů, doby jejich uchovávání a příjemcích, kterým jsou údaje poskytovány.

  Veškerá slova, spojení a zkratky uváděné na této stránce, které jsou napsány s velkými písmeny na začátku (např. Prodejce, Internetový obchod, Elektornická služba) je třeba chápat dle jejich popisu uvedeného v Obchodních podmínkách Internetového obchodu dostupných na stránkách Internetového obchodu botoshop.cz, včetně Aplikace.

  V případě pochybností nebo rozporu mezi Obchodními podmínkami a poskytnutými souhlasy nezávisle na ustanoveních uvedených v Podmínkách, jsou vždy pro rozhodnutí nebo určení podstatné poskytnuté souhlasy Správci nebo právní předpisy. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami a zněním informačních doložek poskytovaných Správcem při získávání osobních údajů (obvykle zasílané s formuláři Internetového obchodu) je zákazník povinen se řídit informací uvedenou v informačních doložkách.


 2. Kdo je Správcem Vašich Osobních údajů?
  Správcem osobních údajů shromažďovaných:
  - prostřednictvím Internetového obchodu a také Aplikace (včetně souborů cookies nebo obdobné technologie) nebo jiných komunikačních kanálů se Zákazníkem;
  - získaných na základě aktivity Zákazníka na Internetu, Aplikaci nebo kamenných obchodech, které patří společnosti Butosklep Matuesz Moś se sídlem v Polsku (Adresa a korespondenční adresa: ul. Warszawska 7, 98-400 Wieruszów, Polsko), NIP (DIČ): 997-013-78-33; Regon (IČO): 101314890; e-mail: info@botoshop.cz - dále jen „Správce", jenž je zároveň Prodávajícím.

  Na výše uvedených kontaktních údajích se můžete také spojit s pověřencem pro ochranu osobních údajů.

  V případě zaslání dodatečného souhlasu správci vašich osobních údajů, získaných na základě Vaší aktivity na internetu za pomocí technologie cookies, mohou být také naši spolupracující subjekty (uvedení níže v bodě 15).


 3. Jak je postaráno o Vaše osobní údaje?
  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako: „GDPR”) a jinými právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými po celou dobu zpracovávání osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace, které identifikují nebo umožňují identifikaci fyzické osoby (dále jen: „Osobní údaje”). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lez přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména na základě takového identifikátoru, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje o místě pobytu, internetový identifikátor nebo jeden anebo několik podrobných údajů určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu fyzické osoby.

  Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, kterých se údaje týkají, zejména však zajistí, že jím shromážděné údaje jsou:
  - zpracovávány v souladu s právem, řádně a transparentně vůči osobám, kterých se údaje týkají;
  - shromažďování údajů je pro konkrétní, pro explicitní a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány v rozporu s těmito účely;
  - přiměřené, relevantní a omezené pouze na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  - řádné a v případě potřeby aktualizované;
  - přechovávány ve formě umožňující identifikaci osoby, které se údaje týkají, po dobu která není delší, než je to nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  - zpracovávány způsobem garantujícím bezpečnost Osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním nebo náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.
  Jak již bylo uvedeno na začátku, Správce chrání při vědomí důležitosti soukromí Zákazníků nejen osoby navštěvující Internetový obchod nebo využívající Aplikaci, ale také Zákazníky, kteří Správci poskytli své Osobní údaje prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, tzn.:
  - webové stránky https://www.facebook.com a veškerých dalších internetových stránek označených nebo spoluoznačených značkou Facebook (včetně poddomén, mezinárodních verzí, widgetů a verzí pro mobilní telefony), jejichž podmínky provozování jsou založeny hlavně na podmínkách uvedených na adrese https://www.facebook.com/legal/terms, zpřístupňované hlavně Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited (dále jen: „Služba Facebook”), včetně funkce Facebook Lead Ads, která zajišťuje přímé reklamy vlastních výrobků nebo služeb Správce. Podmínky ochrany a využívání Osobních údajů službou Facebook jsou uvedeny např. na stránce: https://www.facebook.com/policy.php. Správce nemá vliv na obsah právních podmínek služby Facebook, včetně těch, které se týkají Osobních údajů.
  - aplikací umožňujících Správci realizaci v rámci služby reklamních kampaní Facebook, včetně soutěží.


 4. Za jakými účely jsou informace o Vás využívány?
  Účel i rozsah údajů zpracovávaných Správcem vždy vyplývá ze souhlasu Zákazníka nebo ze zákona a je dále specifikován jako důsledek kroků učiněných Zákazníkem v Internetovém obchodě nebo na jiných komunikačních kanálech. Například: (I) Osobní údaje Zákazníka mohou být zpracovávány za účelem poskytnutí nebo nabídnutí osobních nabídek a akcí co nejvíce přizpůsobených jeho požadavkům (které mohou mít na něj podstatný vliv) pouze v případě souhlasu uděleného Zákazníkem (nabídky nejsou dostupné osobám, které takový souhlas neudělí); (II) pokud se Zákazník nerozhodne zakoupit zboží prostřednictvím internetového obchodu a pouze si zboží zarezervuje, osobní údaje nebudou poskytnuty dopravci zajišťujícímu přepravu zboží na žádost Správce.

  Možné účely zpracování Osobních údajů Zákazníků Správcem jsou zejména:
  - uzavření a realizace Smlouvy o poskytování služeb (účet) nebo přijetí opatření na žádost budoucího Zákazníka před uzavřením smlouvy (Vaše údaje jsou zpracovávány za účelem vedení Vašeho účtu, abyste mohli využívat výhod, které nabízí, např. objednávání bez nutnosti vyplňování formulářů, přístup k historii nákupů, správa souhlasů na našich stránkách atd. a umožnění využívání jiných služeb dostupných na našich webových stránkách);
  - uzavření a realizace Smlouvy o prodeji nebo rezervace nebo přijetí opatření na žádost budoucího Zákazníka před uzavřením smlouvy (Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro realizaci Vaší objednávky a plnění smlouvy – zejména potvrzení o vytvoření, rezervaci nebo odeslání vybraného výrobku, stejně tak v případě potřeby Vás v této záležitosti kontaktovat);
  - přijetí a posouzení reklamací;
  - vedení soutěže, zejména určení vítěze a předání výher;
  - prezentace reklam, nabídek a akcí (slev) týkajících se výrobků nebo služeb Správce a jeho spolupracujících subjektů (jejich platný seznam je na stránkách (internetového obchodu)) určených všem odběratelům, zvláště pak za účelem plnění smlouvy o zasílání Newsletteru;
  - hodnocení a analýza aktivity a informací o Zákazníkovi, včetně automatického zpracovávání Osobních údajů (profilování) za účelem prezentace všeobecných reklam, nabídek nebo akcí (slev), týkajících se výrobků nebo služeb Správce a jeho spolupracujících subjektů způsobem, který je přizpůsobený zájmům Zákazníků (bez podstatného vlivu na jejich rozhodnutí), zejména za účelem realizace smlouvy o zasílání Newsletteru, analýzy a statistiky trhu.
  - vymáhání nároků a obrana proti nárokům, vč. třetích subjektů – v případě využívání většiny funkcí Internetového obchodu a Aplikace; plnění právních povinností vyplývajících z předpisů, např. daňových a účetních, zvláště v případě úplatných smluv;
  - komunikace se Zákazníky, včetně poskytování odpovědí na zprávy od Zákazníků.

  V případě plnoletého Zákazníka, mohou být jeho Osobní údaje zpracovávány také za účelem prezentace, vytváření a realizace reklam, nabídek nebo akcí (slev) určených pro určitého Zákazníka týkajících se výrobků nebo služeb Správce a jeho spolupracujících subjektů v rámci možnosti uzpůsobení zájmům Zákazníka (profilování) díky automatickému rozhodování, které může právně nebo jinak podstatně ovlivnit Zákazníka, např. nabízení krátkodobé slevy této osobě na určitý výrobek, který si nedávno prohlížela (tato nabídka není k dispozici osobám nezletilým anebo těm, kteří k tomu neposkytli souhlas).


 5. Jaké informace využíváme?
  Správce může zpracovávat zejména následující Osobní údaje Zákazníků: využívajících Internetový obchod
  - Osobní údaje uvedené na formuláři pro založení Účtu, vytváření Objednávek nebo Rezervací zboží v Internetovém obchodě (především: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, stát); adresa bydliště / sídla společnosti (pokud je jiná než adresa doručení), číslo účtu a v případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, navíc název společnosti a DIČ a další údaje poskytnuté během používání Internetového obchodu nebo;
  - Osobní údaje poskytnuté za účelem zasílání Newsletteru, sdělované v kontaktním formuláři nebo poskytnuté při podávání reklamace;
  - Osobní údaje poskytnuté za účelem účasti v soutěži;
  - jiné údaje získané na základě aktivity Zákazníka na Internetu, mobilních aplikacích nebo kamenných obchodech patřících společnosti Butosklep Mateusz Moś včetně těch získaných prostřednictvím Inernetového obchodu nebo jiných komunikačních kanálů se Zákazníkem za využití technologie cookies, či obdobné,
  při vyplňování údajů obsažených ve formuláři Facebook Lead Ads Uživatel vždy poskytuje Správci Osobní údaje, ke kterým patří zejména: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo; při vyplňování údajů obsažených ve formulářích aplikace umožňující Správci vedení reklamní kampaně/soutěže v rámci Služeb Facebook Uživatel poskytuje vždy Správci Osobní údaje uvedené ve formuláři, ke kterým patří zvláště: jméno, příjmení, korespondenční adresa, emailová adresa, telefonní číslo a velikost obuvi.


 6. Musíte vždy poskytnout Vaše údaje a jaké jsou eventuální následky, když to neuděláte?
  Poskytnutí Osobních údajů Zákazníkem je v Internetovém obchodě dobrovolné, ale nezbytné pro využívání určitých funkcí našeho obchodu, např. vytvoření Objednávky Zákazníkem a její realizace (uzavření a realizace Smlouvy o prodeji), registrace Účtu nebo vytvoření Rezervace (uzavření a realizace Smlouvy o poskytnutí služby), přihlášení se k Newsletteru nebo využívání našich formulářů.

  Nezbytný rozsah údajů je vždy uveden v Internetovém obchodě (jsou stanoveny údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy / využívání konkrétní funkce), v rámci jiných komunikačních kanálů se Zákazníkem nebo v Podmínkách. Důsledkem neposkytnutí těchto Osobních údajů může být nemožnost řádného splnění požadovaných činností.


 7. Na základě jakého právního titulu využíváme informace o Vás?
  Základem pro zpracování osobních údajů Zákazníka je především nutnost naplnění smlouvy, jejíž je stranou, nebo nutnost provedení některých kroků na jeho žádost před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Týká se to zejména Osobních údajů poskytnutých ve formuláři při registraci účtu, zadávání objednávek a uzavírání prodejní smlouvy nebo rezervací v internetovém obchodě, stejně jako při přihlášení k odběru newsletteru. Také v případě osobních údajů, které nám byly poskytnuty v souvislosti s reklamací zákazníka, je právním titulem pro jejich zpracování nutnost realizace / obsluhy smlouvy o prodeji reklamovaného zboží. V případě zpracování dat pro výše uvedené marketingové účely s výjimkou těch, které jsou implementovány v rámci Newsletteru, který je realizován na základě podmínek, je základem pro takové zpracování splnění cílů vyplývajících z oprávněných zájmů, které realizuje Správce nebo jeho spolupracující subjekty (čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR), při čemž v tomto případě spolupracující subjekty se nepodílí na zpracovávání osobních údajů zákazníka. Avšak, v rozsahu v jakém mohou mít i spolupracující subjekty přímý přístup k těmto informacím – právní podstatou k takovému zpracování je souhlas dobrovolně poskytnutý Zákazníkem (čl. 6. odst. 1. písmeno a) GDPR). Na druhou stranu prezentace, tvorba, přidělování a realizace reklam, nabídek nebo akcí (slev) konkrétnímu zákazníkovi, které vznikají výhradně na základě automatického zpracování, včetně profilování a přizpůsobení jeho preferencím, které mohou mít podstatný vliv na rozhodnutí Zákazníka jak spotřebitele, jsou založeny na dobrovolném souhlasu Zákazníka (čl. 6 odst. 1 písmeno a), čl. 22 odst. 2 písmeno c) GDPR). Týká se to však výhradně plnoletých Zákazníků. Ve zbývajících (jiných) případech mohou být Osobní údaje Zákazníka zpracovávány na základě:
  - dobrovolně uděleného souhlasu – např. osob zúčastňujících se soutěží (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
  - platných právních předpisů – když je zpracovávání nutné pro splnění právní povinnosti Správce, např. když na základě daňových nebo účetních předpisů Správce účtuje uzavřené kupní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
  - nutnosti pro jiné než výše uvedené účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce nebo třetího subjektu, zvláště k určení, vyšetřování nebo obhajobě práv, komunikace se Zákazníky i prostřednictvím kontaktních formulářů (včetně odpovědí na zprávy od Zákazníků), tržních a statistických analýz (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).


 8. Jsou Vaše údaje profilovány a co to pro Vás znamená?
  Pro potřeby prezentace všeobecných reklam, nabídek a akcí (slev) určených pro všechny Zákazníky způsobem, jenž je přizpůsoben zájmům daného Zákazníka se Správce může seznámit s jeho preferencemi, např. analýzou, jak často navštěvuje Internetový obchod, zda a jaké výrobky kupuje nebo rezervuje v kamenných obchodech patřících společnosti Butosklep Mateusz Moś Umožňuje to lepší pochopení očekávání Zákazníka a přizpůsobení se jeho potřebám bez zásadního ovlivňování jeho rozhodnutí. Díky využívání pokročilých technologií Správcem budou výše uvedené činnosti vykonávány automaticky, díky čemuž bude odesílaný obsah aktuální a Zákazník se bude moci s ním rychle obeznámit.

  V případě plnoletých Zákazníků výše uvedená analýza zájmů nebo preferencí poslouží také pro tvorbu, přiřazování a realizaci cílených a ve velké míře zákazníkům přizpůsobených reklam, nabídek a akcí (slev) určených pro určitého Zákazníka týkajících se výrobků nebo služeb Správce a jeho spolupracujích subjektů v rámci možnosti uzpůsobených zájmům Zákazníka díky automatickému rozhodování, které může právně nebo jinak podstatně ovlivnit Zákazníka, při potenciálním omezení přístupu jiných Zákazníků (tato nabídka není k dispozici osobám nezletilým anebo těm, kteří k tomu neposkytli souhlas). Jednoduché „profilování“ (tedy např. přizpůsobení se našich oznámení, banerů k Vašim požadavkům) se liší od naší činnosti tak, že jejich výsledek může zásadně ovlivnit Vaší volbu jako spotřebitele, tedy např. jejich výsledkem může být velice výhodná, časově omezená nabídka obuvi dostupná pouze Vám na základě historie Vašich nákupů a chování na našich stránkách, která však nebude zobrazena jiným Zákazníkům. Čím víc zákazník využívá služeb Správce a pořizuje si jeho výrobky, tím mohou být pro něj připravovány lepší nabídky a překvapení.

  Správce může zpracovávat také informace týkající se preferencí Zákazníka, které mohou mít někdy povahu Osobních údajů, ale byly poskytnuty Správci dobrovolně na základě funkcí Aplikace, za účelem omezení nabízených Výrobků nebo Slev na konkrétní velikost (např. velikost obuvi) nebo na konkrétní kategorie (např. Výrobky pánské/dámské/dětské).


 9. Komu můžeme poskytnout Vaše údaje?
  Seznam příjemců Osobních údajů zpracovávaných Správcem vyplývá vždy především z rámce služeb, jaké využívá Zákazník.

  Seznam příjemců Osobních údajů vyplývá také z poskytnutých souhlasů Zákazníka nebo právních předpisů a je specifikován dle kroků provedených Zákaznikem v Internetovém obchodě nebo v Aplikaci.

  Na zpracování osobních údajů se spolupracující subjekty Správce mohou účastnit v omezeném rozsahu, zejména ti, kteří technicky pomáhají efektivně provozovat Internetový obchod nebo Aplikaci, včetně komunikace s našimi Zákazníky (např. nás podporují při odesílání e-mailů a v případě reklamních aktivit i v marketingových kampaních), poskytovatelé hostingových nebo komunikačních služeb, dopravci nebo agenti, kteří realizují objednávky zásilek, subjekty obsluhující elektronické platby nebo platební karty v internetovém obchodě, společnosti, které poskytují servisní software, podporují Správce v marketingových kampaních, stejně jako poskytovatelé právních a poradenských služeb.

  Na základě výše uvedených zásad mohou být Osobní údaje Zákazníka předány i společnostem skupiny botoshop.cz uvedeným níže v bodě 20.

  V rámci marketingových (reklamních) činností Správce využívá služby třetích subjektů, kteří používají soubory cookies v Internetovém obchodě / Aplikaci. Seznam těchto subjektů je podrobně uvedený v následujících bodech tohoto dokumentu.


 10. Jsou Vaše údaje předávány také do jiných zemí (mimo Evropský hospodářský prostor)?
  V rámci Správcem využívaných aplikací podporujících stávající fungování zpřístupňovaných např. společností Google, mohou být Osobní údaje předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zvláště do Spojených států (USA) nebo do jiného státu, v němž má spolupracující subjekt prostředky sloužící ke zpracovávání Osobních údajů při spolupráci se Správcem.

  Příslušná bezpečnost poskytovaných osobních údajů je zajišťovaná Správcem prostřednictvím standardní doložky o ochraně údajů přijaté na základě rozhodnutí Evropské komise a smluv o svěření údajů pro zpracování, které splňují požadavky GDPR. V případě přenosu dat z Evropy do USA mohou některé subjekty, které se tam nacházejí, dodatečně zajistit dostatečnou úroveň ochrany údajů v doložkách tzv. Privacy Shield (více informací naleznete na adrese: https://www.privacyshield.gov/).

  Zákazník má právo získat kopii zabezpečení uplatňovaných správcem a týkajících se poskytnutí osobních údajů do třetích zemí tak, že nás kontaktuje.


 11. Jaké máte práva?
  Každý Zákazník má kdykoliv právo na:
  - podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  - přenesení Osobních údajů, které byly poskytnuty správci a které jsou zpracovávány automatizovaně a zpracovávají se na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, např. s jiným správcem;
  - přístup k osobním údajům (včetně informací, jaké Osobní údaje jsou zpracovávány);
  - žádosti o opravu a omezení zpracování (např. v případě chyb v osobních údajích) nebo výmaz osobních údajů (např. v případě, že byly zpracovány protiprávně);
  - odvolání jakéhokoli souhlasu uděleného Správci v libovolném okamžiku, odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování provedené správcem v souladu se zákonem před jeho odvoláním.
  - vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za účelem realizace oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, včetně zejména zpracování pro marketingové účely včetně profilování (pokud neexistují žádné jiné platné oprávněné důvody zpracování, které by byly nadřazeny zájmům klienta).


 12. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uchovávány?
  Osobní údaje mohou být uchovávány po dobu využívání Internetového obchodu (ale mohou být smazány tři roky od poslední aktivity zákazníka v internetovém obchodě), v případě marketingových aktivit - dokud Zákazník nevznese námitku a pokud souvisí se soubory cookie a podobně, v závislosti na technických otázkách, dokud nebudou tyto soubory smazány pomocí nastavení prohlížeče / zařízení (ačkoli mazání souborů není vždy totožné se smazáním osobních dat získaných prostřednictvím těchto souborů, subjekt má tak stále možnost vznesení námitky).

  Pokud je zpracovávání Osobních údajů závislé na souhlasu zákazníka, mohou být osobní údaje zpracovány, dokud nebude souhlas odvolán.

  V každém případě:
  - Osobní údaje budou uloženy také tehdy, když zákon (např. účetní nebo daňové předpisy) uloží Správci povinnost je zpracovat;
  - Osobní údaje budou uchovávány déle pro případ eventuální stížnosti Zákazníka vůči Správci, aby Správce mohl uplatnit své nároky nebo jsou nezbytná k uplatnění nebo obhajobě vůči nárokům třetích osob, a to v promlčecí lhůtě stanovené zákonem, zejména občanským zákoníkem.

  V závislosti na rozsahu Osobních údajů a účelu jejich zpracování mohou být tyto údaje uloženy po jiné období.

  V každém případě je rozhodující delší z uvedených dob uchovávání osobních údajů.


 13. Budou Vám zasílány obchodní informace (např. na Vaší emailovou adresu)?
  Správce má technickou možnost komunikovat s klientem na dálku (např. e-mail).

  Obchodní informace vztahující se ke Správcům nebo subjektům, které s ním spolupracují (včetně subjektů skupiny botoshop.cz), a komerční aktivity mohou být zasílány pouze na základě souhlasu zákazníka, a to i po přijetí podmínek Newsletteru.
IdoSell Trusted Reviews
4.78 / 5.00 6240 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-22
Velmi rychlé, kvalitní komunikace, všechno perfektní, obchod doporučuji. Všechny výrobky jsou velmi krásné a použitelné.
2024-07-19
skvělá zkušenost, vše proběhlo perfektně.
pixel